KURSY STRZELECKIE


Kurs na PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Zgłoszenia do 11.10.2018, Termin kursu: 2018.10.13-14, email: kskolobrzeg@op.pl lub tel.: 516 066 096
Opłata za kurs i wydanie Legitymacji Prowadzącego Strzelenie: 250 zł
W kursie mogą brać udział osoby, która spełniają łącznie następujące warunki:
a) ukończone 21 lat,
b) posiadające patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej,
c) posiadające licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.


Kurs na SĘDZIEGO strzelectwa sportowego oraz szkolenie na przedłużenie licencji

Termin kursu: 2018.11.24-25, termin zgłoszeń do 22.11.2018 r.
Informacja pod nr tel. 516-066-096


Egzamin na PATENT STRZELECKI (PKS)

Nabór chętnych trwa. Egzamin może zostać zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych.
Zgłoszenia tel. 516-066-096


Szkolenie do egzaminu na patent strzelecki

Nabór chętnych trwa. Kurs zostanie zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych
Zgłoszenia tel. 516-066-096
Program kursu
1. Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy (PZSS).
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym.
3. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności.
4. Przepisy sportowe ISSF : pojęcie – konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie – zasady organizowania i rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników.
5. Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń.
6. Zajęcia praktyczne: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.
7. Egzamin próbny.