KURSY, SZKOLENIA I EGZAMINY STRZELECKIE


Kurs na PROWADZĄCEGO STRZELANIE PZSS

Nabór chętnych trwa. Kurs wraz z egzamin może zostać zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych.
Najbliższe planowane szkolenie odbędzie się:
27-29.01.2024 r, LICENCJE gotowe do odbioru, codziennie od 17.00.
Miejsce: Strzelnica MOSiR Kołobrzeg

Zgłoszenia tel. 516-066-096 lub e-mail: kskolobrzeg@op.pl
Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat,
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej
c) posiada:
- patent strzelecki lub
- pozwolenie na broń lub
- dopuszczenie do posiadania broni łącznie z jedną licencją: trenera lub sędziego lub zawodnika.
d) z punktu c) zwolnone są osoby mundurowe majace broń służbową lub byli pracownicy posiadajądy dopuszczenie do posiadania broni.
Wyjaśnienie: Do egzaminu mogą również przystąpić osoby nie zarejestrowane w bazie PZSS ale posiadajacy pozwolenie lub dopuszczenie (kolekcjonerzy, myśliwi).
PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU: REGULAMIN KURSU PROWADZĄCEGO STRZELANIE


Kurs na SĘDZIEGO strzelectwa sportowego oraz szkolenie na przedłużenie licencji i podwyższenie uprawniej z III kl. na II kl.

Nabór chętnych trwa. Kurs wraz z egzamin może zostać zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych.
Najbliższe planowane kursy odbędzie się 17-18.12.2022 o godz. 10:00
Zgłoszenia tel. 516-066-096 lub e-mail: kskolobrzeg@op.pl


Egzamin na PATENT STRZELECKI (PKS)

ZZSS może zorganizować egzamin na patent w dogodnym terminie i miejscu przy co najmniej 30 chętnych.
Najbliższe terminy egzamiów: 17.03.2024 Świdwinek, 23.03.2024 Kołobrzeg-Kędrzyno
Informacja tel. 601 802 872. Rejestracja na egzamin wyłącznie poprzez portal PZSS.
Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS z ważnym orzeczeniem lekarskim potwierdzającym zdolność bezpiecznego uprawiania sportu strzeleckiego, wniosek musi być również potwierdzony przez kierownika macierzystego Klubu, jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem.
Regulamin egzaminu na patent strzelecki PZSS


Szkolenie do egzaminu na patent strzelecki

Nabór chętnych trwa. Kurs zostanie zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych
Zgłoszenia tel. 516-066-096
Program kursu
1. Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy (PZSS).
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym.
3. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności.
4. Przepisy sportowe ISSF : pojęcie – konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie – zasady organizowania i rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników.
5. Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń.
6. Zajęcia praktyczne: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.
7. Egzamin próbny.