KURSY, SZKOLENIA I EGZAMINY STRZELECKIE


Kurs na PROWADZĄCEGO STRZELANIE PZSS

Nabór chętnych trwa. Kurs wraz z egzamin może zostać zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych.
Najbliższe planowane szkolenie odbędzie się w 14-15 listopada 2020, koszt ok. 250 zł ODWOŁANE
Zgłoszenia tel. 516-066-096 lub e-mail: kskolobrzeg@op.pl

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat,
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej
c) posiada patent strzelecki oraz licencję trenera albo sędziego lub zawodnika,
 


Kurs na SĘDZIEGO strzelectwa sportowego oraz szkolenie na przedłużenie licencji

Nabór chętnych trwa. Kurs wraz z egzamin może zostać zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych.
Najbliższy planowany kurs odbędzie się 07-08 listopada 2020, koszt ok. 250 zł ODWOŁANY
Zgłoszenia tel. 516-066-096 lub e-mail: kskolobrzeg@op.pl


Egzamin na PATENT STRZELECKI (PKS)

Nabór chętnych trwa. Egzamin może zostać zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych.
Najbliższy termin egzaminu 04.10.2020 w Pucicach
Informacja tel. 601 802 872. Rejestracja na egzamin wyłącznie poprzez portal PZSS.
Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej potwierdzające zdolność bezpiecznego uprawiania sportu strzeleckiego, jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem.


Szkolenie do egzaminu na patent strzelecki

Nabór chętnych trwa. Kurs zostanie zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych
Zgłoszenia tel. 516-066-096
Program kursu
1. Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy (PZSS).
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym.
3. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności.
4. Przepisy sportowe ISSF : pojęcie – konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie – zasady organizowania i rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników.
5. Budowa broni i amunicji – opis, działanie części i urządzeń.
6. Zajęcia praktyczne: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.
7. Egzamin próbny.