KURSY STRZELECKIE


Kurs na prowadzącego strzelanie

Zgłoszenia do 18.04.2018, email: kskolobrzeg@op.pl lub tel.: 516 066 096
Opłata za kurs i wydanie Legitymacji Prowadzącego Strzelenie: 250 zł
W kursie mogą brać udział osoby, która spełniają łącznie następujące warunki:
a) ukończone 21 lat
b) posiadające patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego klasy pierwszej
c) posiadające licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera.


Kurs sędziego strzelectwa sportowego

Nabór chętnych trwa. Kurs zostanie zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych
Zgłoszenia tel. 516-066-096


Kurs nauki strzelania, budowa i działanie broni

Nabór chętnych trwa. Kurs zostanie zorganizowany w dogodnym terminie przy co najmniej 20 chętnych
Zgłoszenia tel. 516-066-096