Dokumenty Klubu:

Statut Klubu
Władze Klubu
Uprawnienia członków Klubu
Zaświadczenie o wpisie
Numer konta bankowego Klubu
Nr Licencji Klubowej PZSS - LK-1148/2019 (PKS)

Informacje dla członków Klubu:

Składki na rok 2019
Wniosek o przyjęcie do klubu: Format DOC lub Format PDF
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS
tylko przez portal informatyczny PZSS
Wniosek o wydanie licencji zawodniczej PZSS
Wniosek o wydanie licencji zawodniczej w strzelaniach pneumatycznch    (nie potrzeba patentu)
Badania lekarskie dla sportowców

Ustawy, regulaminy, przepisy:

Ustawa o broni i amunicji z dn. 21.05.1999
Ustawa o sporcie z dn. 25.06.2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14.04.2011
Zbiór regulaminów PZSS na lata 2017-2020 z dn. 23.11.2016
Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie
Regulamin korzystania ze strzelnicy

Przepisy i regulaminy ISSF

6. Przepisy techniczne ISSF 2017 z dn. 01.2018
7. Przepisy strzelań karabinowych ISSF 2017 z dn. 01.2018
8. Przepisy strzelań pistoletowych ISSF 2017 z dn. 01.2018
9. Przepisy strzelań do rzutków ISSF 2017 z dn 01.2017
A. Aneks do tarcz papierowych z dn. 03.2017
Z. Zmiany w przepisach z dn. 01.2018

Pliki dotyczące patentu strzeleckiego:

Regulamin do egzaminu na patent strzelecki
Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
Wniosek na patent strzelecki 2015
Rejestracja na egzamin na patent wyłącznie ze swojego konta w portalu informatycznym na stronie PZSS

Pliki dotyczące pozwolenia na broń:

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych?
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wzór wniosku pozwolenie na broń

Pliki dotyczące zawodów:

Zgłoszenie zawodników na zawody pneumatyczne w Kołobrzegu
Zgłoszenie zawodników na zawody z broni palnej organizowanej przez KSK

 logo