Dokumenty Klubu:

Statut Klubu
Władze Klubu
Kadra Szkoleniowa Klubu
Zaświadczenie o wpisie
Numer konta bankowego Klubu
BS Gryfice o/ Kołobrzeg Nr: 79 9376 0001 2006 0006 4637 0001
Nr Licencji Klubowej PZSS - LK-1148/2024 (PKS)

Informacje dla członków Klubu:

- Składki na rok 2024 (te same co 2020)
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLUBU: DRUK.DOC lub DRUK.PDF

- LICENCJE ZAWODNICZE PZSS:
wszystkie licencje zawodnicze wnioskujemy tylko poprzez zalogowanie się na portalu informatycznym PZSS
1) Wniosek o nadanie licencji zawodniczej (wypełniamy, drukujemy i dostarczamy do Klubu).
lub
2) Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej (wypełniamy i zatwierdzamy), a także dostarczamy na emaila do Klubu wypisane starty w roku poprzednim DRUK.DOC lub DRUK.PDF
lub
3) Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej ze sprawdzianem w przypadku braku startów w roku poprzednim (wypełniamy, zatwierdzamy i kontaktujemy się z Klubem)
lub
4) Wniosek o nadanie licencji zawodniczej w strzelaniach pneumatycznch (nie wymaga się posiadania patentu) DRUK

- BADANIA LEKARSKIE DLA SPORTOWCÓW INFO

DOKUMENTY STRZELNICY PALNEJ W KĘDRZYNIE
Opinia Geotechniczna terenu strzelnicy w Kędrzynie
Regulamin strzelnicy w Kędrzynie
Decyzje Wójta Gminy Siemyśl Zatwierdzająca Regulamin Strzelnicy w Kędrzynie
Plan - Drogi ewakuacyjne Strzelnicy w Kędrzynie
Sygnały Alarmowe
Dojazd do Strzelnicy w Kędrzynie

Ustawy, regulaminy, przepisy:

Ustawa o broni i amunicji z dn. 21.05.1999
Ustawa o sporcie z dn. 25.06.2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 14.04.2011
Zbiór regulaminów PZSS na lata 2017-2020 z dn. 23.11.2016
Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie
Regulamin korzystania ze strzelnicy

Przepisy i regulaminy ISSF

6. Przepisy techniczne ISSF 2017 z dn. 01.2018
7. Przepisy strzelań karabinowych ISSF 2017 z dn. 01.2018
8. Przepisy strzelań pistoletowych ISSF 2017 z dn. 01.2018
9. Przepisy strzelań do rzutków ISSF 2017 z dn 01.2017
A. Aneks do tarcz papierowych z dn. 03.2017
Z. Zmiany w przepisach z dn. 01.2018

Pliki dotyczące patentu strzeleckiego:

Rejestracja na egzamin na patent wyłącznie ze swojego konta w portalu informatycznym na stronie PZSS-link

Regulamin patentu strzeleckiego
Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
Standardy podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki
Wniosek na uaktualnienie patentu strzeleckiego

Pliki dotyczące pozwolenia na broń:

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych?
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wzór wniosku pozwolenie na broń

Pliki dotyczące zawodów:

Zgłoszenie zawodników na zawody pneumatyczne w Kołobrzegu
Zgłoszenie zawodników na zawody z broni palnej organizowanej przez KSK

 logo